Rekommenderas, 2020

Redaktionen

Klassisk musik hjälpte katterna slappna av under operationen
Hur TV och frukost kan påverka hjärthälsan
Behandling och förebyggande av spindelvener

Forskare upptäcker 27 gener som kan stoppa cancer

Från en analys av mer än 2000 tumörer som spänner över 12 typer av mänsklig cancer har forskare identifierat 27 nya gener som kunde stoppa sjukdomen i spåren.


Forskare har upptäckt 27 gener som kan stoppa tumörbildning.

Upptäckten av dessa gener kan öppna dörren för mycket nödvändiga personliga behandlingar för cancer, säger forskarna.

Första studieförfattaren Jonas Demeulemeester, från Francis Crick Institute i Storbritannien, och kollegor rapporterade nyligen sina resultat i tidningen Naturkommunikation.

Cancer uppstår när celler växer och delar sig okontrollerbart och bildar tumörer.

Mänskliga celler innehåller normalt två kopior av tumörsuppressorgener, vilka arbetar för att förhindra tumörbildning genom att sakta ner celldelning och tillväxt. När dessa gener tas bort - till exempel genom genetiska mutationer, ger detta upphov till cancerutveckling.

Som en allmän regel, för att tumörer ska bildas, måste båda kopiorna av tumörsuppressorgenerna funktionsfel i en cell. Detta beror på att en enda fungerande tumörsuppressorgen kan fortfarande producera de proteiner som behövs för att retardera celldelning och tillväxt.

Men forskarna konstaterar att det är utmanande att identifiera dessa dubbelgenomvikelser. Ett problem är att tumörer ofta innehåller en blandning av friska och cancerceller i olika proportioner, vilket gör det svårt att avgöra om en eller två tumörsuppressorgener saknas i cancerceller.

De har skapat en statistisk modell - vilken utnyttjar enkel nukleotidpolymorfismanalys - som skulle kunna bidra till att övervinna sådana problem. Hittills har det hjälpt dem att identifiera en rad nya tumörsuppressorgener.

Ett "kraftfullt sätt att hitta nya cancergener"

Forskarna använde sin modell för att bedöma antalet tumörsuppressorgener i cellerna av 2118 tumörer över 12 typer av cancer. Dessa omfattade bröst-, lung-, kolorektala, äggstockar och hjärncancer.

Modellen gjorde det inte bara möjligt för laget att beräkna de relativa proportionerna av friska och cancerösa celler i varje tumör, vilket gör det lättare att bestämma förekomsten av tumörsuppressorgener i cellerna, men det avslöjade också det distinkta "DNA-fotavtrycket" av tumörsuppressorgener . Detta gjorde det möjligt för dem att skilja dessa gener från icke-skadliga genmutationer.

Som ett resultat identifierade forskarna totalt 96 genutsläpp bland tumörerna. Dessa inkluderade 43 tumörsuppressorgener, av vilka 27 tidigare var okända.

"Vår studie visar," förklarar seniorforskare Peter Van Loo, även från Francis Crick Institute, "att sällsynta tumörsuppressorgener kan identifieras genom storskalig analys av antalet kopior av gener i cancerprover."

"Cancer genomics är ett växande forskningsområde, och de beräkningsverktyg vi använder är ett kraftfullt sätt att hitta nya gener som är involverade i cancer," tillägger han.

Resultaten kan bränna personliga behandlingar

Cancer är fortfarande en av de största hälsoriskerna världen över. Det var omkring 14,1 miljoner nya fall av cancer som diagnostiserades över hela världen 2012, med lungcancer, bröstcancer och kolorektal cancer bland de vanligaste.

I USA diagnostiserades mer än 1,6 miljoner nya cancerfall i fjol, och mer än 595 000 människor dog av sjukdomen.

Enligt Demeulemeester och hans kollegor kan deras resultat leda till personlig cancerbehandlingar, det vill säga behandlingar som är skräddarsydda för enskilda patienter baserat på deras genetiska smink.

"Med hjälp av denna kraftfulla verktygslåda har vi upptäckt sällsynta tumörsuppressorgener som när de förloras i muterade celler orsakar cancer. Det kan bana väg för utvecklingen av personliga cancerbehandlingar."

Jonas Demeulemeester

Populära Kategorier

Top