Rekommenderas, 2019

Redaktionen

Kan onani orsaka erektil dysfunktion?
Vad är orsaken till huvudvärk?
Ankyloserande spondylit: Röntgen- och bildteknik

OM: En ny terapi kan vara i sikte

Ny forskning gör en upptäckt som "föreslår ett tydligt tillvägagångssätt för att utveckla en potentiell terapi för ALS."


Nya experiment kan ge "stort hopp" för människor som bor med ALS.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är ett neurodegenerativt tillstånd som påverkar en persons motor neuroner.

Enligt National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) upplever personer med ALS gradvis förlamning, vilket ofta resulterar i dödsfall från andningsfel inom 3-5 år. Cirka 10 procent av människor som har tillståndet fortsätter dock att leva i 10 år.

NINDS citerar även Centers for Disease Control och Prevention's (CDC) 2016 uppskattning att 14.000-15.000 personer i USA har tillståndet. ALS har för närvarande ingen känd botemedel.

U.S. Food and Drug Administration (FDA) har bara godkänt två läkemedel som saktar sjukdomen, om än blygsamt: riluzole och edaravon. Kliniska prövningar har visat att riluzole förlänger överlevnaden med några månader, medan edaravon förbättrar den dagliga funktionen hos ALS.

I allmänhet drabbas emellertid individ som lever med ALS huvudsakligen av stödjande eller palliativ vård.

Ny forskning kan bidra till att ändra dessa begränsade behandlingsalternativ, eftersom forskare har upptäckt en gen som kan fungera som ett nytt läkemedelsmål.

Joseph Klim, en postdoktor i Harvard-avdelningen för stamceller och regenerativ biologi i Cambridge, MA, är den första författaren till det nya papperet, som framgår av tidningen Natur Neurovetenskap.

"Experiment ger stort hopp för patienter"

Tidigare forskning har visat att proteinet TDP-43 aggregerar i neuroner hos personer med ALS. Istället för att kvarstå i kärnan i dessa celler - som det skulle i en frisk neuron - i ALS, lämnar proteinet kärnan och ackumuleras i cellens cytoplasma.

Denna upptäckt ledde forskare att tro att neuronernas "avfallshanteringssystem" var genetiskt felaktigt på ett sätt som påverkade TDP-43, men de visste inte vilka gener som var ansvariga.

TDP-43 binder till RNA, som kommunicerar den genetiska informationen som behövs för att aktivera ett visst protein.

I den här studien beslutade Klim och kollegor att undersöka varje typ av RNA som TDP-43-proteinet i humana neuroner reglerar. De genetiskt modifierade TDP-43 och studerade effekterna.

Med hjälp av motorneuroner skapade från humana stamceller minskade forskarna TDP-43-proteinet och undersökte hur genuttryck förändrades som ett resultat.

RNA-sekvensering visade att Stathmin2 (STMN2), en gen som spelar en nyckelroll i tillväxt och reparation av neuroner, förändrats signifikant och konsekvent tillsammans med TDP-43.

"När vi en gång hade haft en koppling mellan TDP-43 och förlusten av denna andra kritiska gen, STMN2, kunde vi se hur en motor neuron kan börja misslyckas i ALS, säger Klim.

Kevin Eggan, som är professor i stamceller och regenerativ biologi hos Harvard och studieens motsvarande författare, förklarar hur forskarna nått sina resultat.

"Med upptäckten att vår mänskliga stamcellsmodell hade förutsagt exakt vad som hände hos patienter, fortsatte [Klim] att testa i detta system huruvida fixering av Stathmin2 skulle kunna rädda motorernas neurondegenerering i vår maträtt som orsakades av störning av TDP-43."

"I en vacker serie experiment som jag tror ger stort hopp till patienter, fortsatte han med att visa att detta var exakt fallet: att rädda uttryck för Stathmin2 räddade motorisk neurontillväxt", säger professor Eggan.

Kim lägger till, "Vi upptäckte att när TDP-43-nivåerna minskar i kärnan [...] blir det omöjligt för STMN2 att skapa en vital komponent för att reparera eller växa motor neuron axon."

Forskarna analyserade också mänskliga neuroner att de fick postmortem från personer som hade bott med ALS. Dessa resultat replikerade vidare deras stamcellsresultat.

"Dessa experiment pekar mot en klar väg för att testa om reparation av Stathmin2 hos patienter kan sakta eller stoppa sin sjukdom", säger professor Eggan.

"Den upptäckt vi har gjort tyder på ett tydligt tillvägagångssätt för att utveckla en potentiell terapi för ALS - en som skulle ingripa i alla men ett mycket litet antal individer, oavsett den genetiska orsaken till deras sjukdom."

Prof. Kevin Eggan

Populära Kategorier

Top